Знаете ли, че..
Потребителите прекарват
половината от активното
си време в офиса?
Времето,
което потребителите прекарват в офиса, е
непознат и неизползван от традиционните
медии обхвАт за реклама.
Достигането
на офис времето идва с
невероятни нови възможности,
кампании от ново поколение
и изключителни резултати
Previous
Next
Знаете ли, че..
Потребителите прекарват половината от активното си време в офиса?
Времето,
което потребителите прекарват в офиса, е непознат и неизползван от традиционните медии обхват за реклама.
Достигането
на офис времето идва с невероятни нови възможности, кампании от ново поколение и изключителни резултати
Previous
Next